Metaobjekt (10-12)

screenshot.png

10. Vilka två standarder har specifika objekt på Nivå 1?

11. En standard använder Capability på nivå 3, mellan Epic och Feature. Vilken?

12. Två standarder har INTE "Story" som objekt. Vilka?