Nivåer (13-15)

13. "Samling av stories som är logiskt grupperade..." Vilken nivå?

14. "Samling av epics..." Vilken nivå?

15.  "Omfattande leverabel som är anpassad för att kunna släppas med en periodicitet på 2-3 månader"... Vilken nivå?

screenshot.png
Slutför och fortsätt