Atlassian (1-3)

logo-guideline-2_2x_170912_043411.png

1. Varför är det relevant att studera Atlassian?

2. Vilka objekt använder Atlassian för att representera leverabler?

3. Ett objekt i hierarkin passar inte in i implementering enligt Prime Arch. Vilket?

screenshot.png
Slutför och fortsätt