SAFe (7-9)

safe.png

7. Vilka objekt används i SAFe:s kravmodell och vilket är det största?

8. Varför använder Prime Arch begrepp såsom "Story" och "Feature" när allt annat i Prime Arch är på svenska?

9. SAFe använder begreppet "Strategic Theme".

a) "Theme" dyker även upp i en annan standard. Vilken?

b) Varför är "Strategic Theme" inte en del av impementeringshierarkin?

screenshot.png
Slutför och fortsätt