Scrum (4-6)

screenshot.png

4. Nämn en av skaparna av Scrum.

5. Vilka objekt från Scrum är relevanta för studien av implementeringshierarkin?

6. Vad är det enligt Justinmind som gör att ett "Use Case" kan betraktas som mer omfattande än en "User Story"?

screenshot.png