Användningsfall i Prime Arch (19-21)

19. Vilket metaobjekt i Prime Arch används för att representera ett användningsfall?

20. Hur lyder den allmängiltiga definitionen av ett "Use Case" (citat i appen med källa Wikipedia)?

21. Vilka två dimensioner används för att beskriva ett användningsfall i modellform?

Slutför och fortsätt