Kopplingen till förmågor (22-24)

22. Vilken är relationen mellan F41 och IM41?

23. Vad är det som en Story ska realisera?

24. Vilka fyra objekt används för att modellera en story?

  1. O52 P52 F52 A52
  2. O52 F52 I52 X02
  3. O52 F52 S21 X01

Slutför och fortsätt