Namnsättning (16-18)

16. Vilka varianter av Epics finns det i SAFe?

17. Varför är Atlassians "Theme" inte en del av implementeringshierarkin?

18. Vilket objekt används i ArchiMate för att representera Story?