Per Carlsson

Per Carlsson, Chefsarkitekt på SKB


SKB har tagit fram den här kursen i samarbete med vår förvaltningspartner aRway för att hjälpa dig som systemförvaltare igång med verktyget Sparx EA.

Kursen ger dig grunderna, och därefter hjälper vi dig gärna att utveckla dina kunskaper i modellering och Sparx EA.

Lycka till!

Kursen vänder sig till systemförvaltare på SKB som vill lära sig hur man beskriver sina system enligt SKB:s ramverk i verktyget Sparx EA.

Kursen inleds med en allmän introduktion till verksamhetsmodellering och därefter övergår vi till att introducera verktyget Sparx EA. Vi kommer att jobba praktiskt i verktyget för att få ge dig praktiska färdigheter.

Vi fokuserar på några grundläggande modeller och går igenom hur du beskriver beståndsdelarna i en applikation, hur den är integrerad med andra system och hur applikationen förhåller sig till andra dimensioner.

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  Introduktion till verksamhetsmodellering
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Applikationsmodellering Del 1 - Skapa din första modell i Sparx EA
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Applikationsmodellering Del 2 - Skapa en Integrationsbeskrivning i Sparx EA
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Applikationsmodellering Del 3 - Samverkan med andra dimensioner
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
Filip

Hej, mitt namn är Filip Hammarlund och jag är Senior Modeling Expert på aRway.


Jag jobbar i Sparx-förvaltningen på uppdrag av Per Carlsson, chefsarkitekt.


Jag har tagit fram den här kursen tillsammans med mina kollegor Carl Jareblom och Patrik Hallén.

Jag hoppas att du kommer att uppskatta kursen. Har du några frågor kan du alltid skicka ett mail till min SKB-adress.

Pris för kursen (ordinarie pris, kupongrabatt gäller)

Bilder från Introduktionen
Introduktion till Verksamhetsmodellering

Vad är det och varför är det viktigt?

Vi förklarar vad verksamhetsmodellering innebär, varför det är viktigt samt behovet av olika typer av beskrivningar.

När du är klar med detta avsnitt kommer du att känna till några olika ramverk som används för verksamhetsarkitektur, eller Enterprise Architecture på engelska, förkortat EA. Du har även fått en kort introduktion till Prime Arch, som är den tillämpning av EA-ramverk som vi använder i den här kursen. 

Bilder från Del 1
Applikationsmodellering Del 1


Skapa din första modell i Sparx EA

För den här delen kommer vi att titta på följande, hur man skapar en mapp där man kan lagra sina modeller och hur man skapar en modell. Ett viktigt verktyg - Toolboxen: Vad är det för något och hur använder vi den? Vi kommer sedan att titta på applikationsobjekt och hur de används. Sist kommer vi att modellera fram en applikationsbeskrivning.

Bilder från Del 2
Applikationsmodellering Del 2


Skapa en Integrationsbeskrivning i Sparx EA

I den här delen kommer vi att gå igenom följande, applikationsobjektet applikationsgränssnitt, vad skillnaden är mellan applikationsmodul och applikationsgränssnitt, integrationsbeskrivning och vad det är för något. 

I slutet kommer vi att ta fram ett exempel på en integrationsbeskrivning. 

Bilder från Del 3
Applikationsmodellering Del 3


Samverkan med andra dimensioner

För den här delen kommer vi att titta på följande, hur man skapar en integrationsbeskrivning med flera applikationer inblandade, objekten Plattform och Nätverkskanal, hur man gör en applikationsomgivningsbeskrivning, hur man använder sig av Quicklink i modellering och sist kommer vi att titta på hur man modellerar en applikationsomgivningsbeskrivning.