Patrik Hallén

Hej, mitt namn är Patrik Hallén och jag Senior Enterprise Architect på aRway.

Jag har tagit fram den här kursen tillsammans med mina kollegor Carl Jareblom och Filip Hammarlund.

Jag hoppas att du kommer att uppskatta kursen. Har du några frågor kan du alltid skicka ett mail till min arwayadress.

Introduktion till Processmodellering

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig mer om processmodellering.

Kursen inleds med en allmän introduktion till verksamhetsmodellering och därefter övergår vi till att berätta om processkonceptet och hur man ska tänka.

Vi delar med oss av ett enkelt men effektivt exempel på en process i vardagen och introducerar viktiga metaobjekt som används i processmodellering.

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  Introduktion till verksamhetsmodellering
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Introduktion till processer
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Handla mat - en enkel introduktion till processer
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Introduktion till processmodellering på övergripande nivå
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
Thomas Norlin

Thomas Norlin, IT-strateg på Sundsvalls kommun


Nyckeln för Sundsvalls kommun har varit att jobba systematiskt med verksamhetsutvecklingen och kombinera med innovation. Enkelhet och tydlighet har varit viktigt för att nå ut i organisationen och resultatet har varit den ökade innovationstakten. Metodiken i sig har inget egenvärde, men genom att använda standarder och jobba systematiskt har resultaten inte låtit vänta på sig.

En viktig del i ramverket är processer, och vi har tagit fram den här utbildningen tillsammans med aRway för att enklare sprida kunskapen.

Pris för kursen (ordinarie pris, kupongrabatt gäller)

Introduktion till verksamhetsmodellering


Vad är det och varför är det viktigt?

Vi förklarar vad verksamhetsmodellering innebär, varför det är viktigt samt behovet av olika typer av beskrivningar.

När du är klar med detta avsnitt kommer du att känna till några olika ramverk som används för verksamhetsarkitektur, eller Enterprise Architecture på engelska, förkortat EA. Du har även fått en kort introduktion till Prime Arch, som är den tillämpning av EA-ramverk som vi använder i den här kursen. 

Bild på Introduktion till processer
Introduktion till processer


Hur fungerar processer och hur ska man tänka?

Mer text kommer

Bild på Handla Mat
Handla Mat


Ett enkelt exempel från vardagen

Mer text kommer