Kursens innehåll

  Introduktion till verksamhetsmodellering
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Applikationsmodellering Del 1 - Skapa din första modell i Sparx EA
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Applikationsmodellering Del 2 - Skapa en integrationsbeskrivning i Sparx EA
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Applikationsmodellering Del 3 - Samverkan med andra dimensioner
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig

Anmälan