Logotyp för Prime Arch och Region Skåne

Arkitekturgemenskapen finns för att tillsammans ta fram ett gemensamt arkitekturbibliotek och strukturer för arkitektur för regioner och kommuner. Genom att ta fram ett gemensamt synsätt så ökar man möjligheten att samverka både innanför och utanför organsiationen.

Vi har tagit fram en E-utbildning för region Skåne som går djupare in på arkitekturgemenskapens syfte och nytta och tillsammans med Enterprise Architect verktyget

Vid behov av hjälp eller frågor kring övningen så kontakta kursansvarige Filip för hjälp på [email protected]


Kursens innehåll

  Del 1
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Del 2
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Del 3
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Del 4
Tillgänglig dagar
dagar efter att du har anmält dig

Anmälan